quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Dòng: Compact XS/S, M và L/XL
Hãng sản xuất: Analtyik Jena – Đức
Xuất xứ: Đức
Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/agarose-gel-electrophoresis/prod/compact-xs-s-m-and-l-xl.html[/tomtat][kythuat]

1.      Tính năng kỹ thuật:
-          UV transparent gel trays
-          Models for high-throughput applications
-          Four multichannel pipet compatible combs per tray size
-          Easy-to-use casting systems
2.      Thông số kỹ thuật:
Model
Gel size (B x L)
Max. sample number
Compact XS
8.2 cm × 7.1 cm
32 with 2 combs
Compact S
8.2 cm × 10.5 cm
48 with 3 combs
Compact M
12.4 cm × 14.5 cm
100 with 4 combs
Compact L
23.9 cm × 20.0 cm
312 with 6 combs
Compact XL
23.9 cm × 25.0 cm
416 with 8 combs
3.      Thông tin đặt hàng:
Order number
Item

Order Information Compact XS and Compact S
846-025-000
Compact XS: Chamber with bigfoot safety lid (W x D x H, cm = 13.6 x 21.6 x 10.6), UV transparent tray
for gel size 8.2 cm x 7.1 cm, 2 combs (11 wells, 1.0 mm thick)
846-025-010
Gel casting system XS: Casting chamber for gel tray 
8.2 cm x 7.1 cm, delivered without gel tray
846-025-099
Compact XS system: Compact XS + gel casting system XS (see 025 - 000 + 025 - 010)
846-025-100
Compact S: Chamber with bigfoot safety lid (W x D x H, cm = 13.6 x 21.6 x 10.6), UV transparent tray
for gel size 8.2 cm x 10.5 cm, 2 combs (11 wells, 1.0 mm thick)
846-025-110
Gel casting system S: Casting chamber for gel tray 
8.2 cm x 10.5 cm, delivered without gel tray
846-025-199
Compact S system: Compact S + gel casting system S (see 025 -100 + 025 -110)

Order Information Compact M
846-025-200
Compact M: Chamber with bigfoot safety lid (W x D x H, cm = 17.7 x 25.8 x 10.6), UV transparent tray for gel size 12.4 cm x 14.5 cm, 2 combs (18 wells, 1.0 mm thick)
846-025-210
Gel casting system M: Casting chamber for gel tray 12.4 cm x 14.5 cm, delivered without gel tray
846-025-299
Compact M system: Compact M + gel casting system M (see 025 - 200 + 025 - 210)

Order Information for Compact L and Compact XL
846-025-300
Compact L: Chamber with levelling feet, gauge and bigfoot safety lid (W x D x H, cm = 29.4 x 38.2 x 11.2), UV transparent tray for gel size 23.9 cm x 20.0 cm, 
3 combs (36 wells, 1.0 mm thick)
846-025-310
Gel casting system L/XL: Gel caster with levelling feet and gauge for gel tray 23.9 cm x 20.0 cm and gel tray 23.9 cm x 25.0 cm, delivered without gel tray
846-025-399
Compact L system: Compact L + gel casting system L/XL (see 025 - 300 + 025 - 310)
846-025-400
Compact XL: Chamber with levelling feet, gauge and bigfoot safety lid (W x D x H, cm = 29.4 x 38.2 x 11.2), UV transparent tray for gel size 23.9 cm x 25.0 cm, 
4 combs (26 well, 1.5 mm thick)
846-025-499
Compact XL system: Compact XL + gel casting system L/XL (see 025 - 400 + 025 - 310)

Order number
Item

Accessories for Compact XS and Compact S
Combs, 1.0 mm thick
846-025-001
8 wells, 30 µl/well, multichannel pipet compatible, 
9 mm spacing
846-025-002
11 wells, 20 µl/well
846-025-003
13 wells, 16 µl/well
846-025-004
16 wells, 12 µl/well, multichannel pipet compatible, 
4.5 mm spacing

Combs, 1.5 mm thick
846-025-015
Preparative comb: 1 well (342 µl) plus 
2 marker wells (30 µl/well)
846-025-011
8 wells, 45 µl/well, multichannel pipet compatible, 
9 mm spacing
846-025-012
11 wells, 30 µl/well
846-025-013
13 wells, 24 µl/well
846-025-014
16 wells, 18 µl/well, multichannel pipet compatible, 
4.5 mm spacing

Gel trays
846-025-020
Gel tray XS for 8.2 cm x 7.1 cm gel size, UV transparent, 2 comb positions with 3.0 cm distance
846-025-021
Gel tray S for 8.2 cm x 10.5 cm gel size, UV transparent, 2 comb positions with 4.7 cm distance, 3 comb positions with 3.1 cm distance
846-025-006
Loading stripes, adhesive, red / green / yellow
for gel tray XS and S

Accessories for Compact M
Combs, 1.0 mm thick
846-025-201
11 wells, 36 µl/well
846-025-202
13 wells, 30 µl/well, multichannel pipet compatible, 
9 mm spacing
846-025-203
18 wells, 20 µl/well
846-025-204
21 wells, 16 µl/well
846-025-205
25 wells, 12 µl/well, multichannel pipet compatible, 
4.5 mm spacing

Combs, 1.5 mm thick
846-025-216
Preparative comb: 1 well (594 µl) plus 
2 marker wells (30 µl/well)
846-025-211
11 wells, 54 µl/well
846-025-212
13 wells, 45 µl/well, multichannel pipet compatible, 9 mm spacing
846-025-213
18 wells, 30 µl/well
846-025-214
21 wells, 24 µl/well
846-025-215
25 wells, 18 µl/well, multichannel pipet compatible, 
4.5 mm spacing

Gel trays
846-025-221
Gel tray M for 12.4 cm x 14.5 cm gel size, UV transparent, 3 comb positions with 4.5 cm distance, 
4 comb positions with 3.3 cm distance
846-025-206
Loading stripes, adhesive, red / green / yellow
for gel tray M

Accessories for Compact L and Compact XL
Combs, 1.0 mm thick
846-025-301
22 wells, 36 µl/well
846-025-302
26 wells, 30 µl/well, multichannel pipet compatible, 
9 mm spacing
846-025-303
36 wells, 20 µl/well
846-025-304
42 wells, 16 µl/well
846-025-305
52 wells, 12 µl/well, multichannel pipet compatible, 
4.5 mm spacing

Combs, 1.5 mm thick
846-025-316
Preparative comb: 1 well (1284 µl) plus 
2 marker wells (30 µl/well)
846-025-311
22 wells, 54 µl/well
846-025-312
26 wells, 45 µl/well, multichannel pipet compatible, 
9 mm spacing
846-025-313
36 wells, 30 µl/well
846-025-314
42 wells, 24 µl/well
846-025-315
52 wells, 18 µl/well, multichannel pipet compatible, 
4.5 mm spacing

Gel trays
846-025-320
Gel tray L for 23.9 cm x 20.0 cm gel size, UV transparent, 6 comb positions with 3.1 cm distance
846-025-321
Gel tray XL for 23.9 cm x 25.0 cm gel size, UV transparent, 8 comb positions with 3.0 cm distance
846-025-306
Loading stripes, adhesive, red / green / yellow
for gel tray L and XL


 Tải Brochure: https://www.analytik-jena.de/fileadmin/content/import/imported_dam/14-10-15_Compact_Flyer_2014_single_pages_WEB_geschuetzt.pdf

[/kythuat]

[mota]
Mọi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:
 Công Ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO
  Địa chỉ:      76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại:
(08) 66 870 870 | Fax: (08) 66 870 870
  Hotline:     
0948 870 870
  Email:        techno@technovn.com
                      technovina@gmail.com
  Web:           www.technovn.com
Hệ thống website liên kết:
1.      Thiết bị thí nghiệm:
2.      Thiết bị môi trường:
3.      Sinh học phân tử:
4.      Thiết bị đo lường:
5.      Thiết bị công nghiệp – Thiết bị nông nghiệp:
6.      Vật tư tiêu hao – Testkit nhanh:
7.      Hóa chất thí nghiệm:
8.      Tủ an toàn – Nội thất thí nghiệm:

[/mota]
[hinhanh]

[/hinhanh]