quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Model: TGGE and TGGE Maxi System
Hãng sản xuất: Analtyik Jena – Đức
Xuất xứ: Đức
Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/pulsed-field-gel-electrophoresis/prod/rotaphor-60-system.html[/tomtat][kythuat]


1.      Tính năng kỹ thuật:
Biometra TGGE System:
-          Rapid separation of mixed DNA samples
-          Quick optimisation of new protocols
Biometra TGGE MAXI System:
-          Large format for separation of complex sample mixtures
-          High parallel sample throughput
2.      Thông tin đặt hàng:
Order number
Model
Germany
846-024-000
TGGE System, 230/115 V

Electrophoresis unit with high precision gradient block, 
2 buffer chambers for variable positioning, controller with integrated power supply, starter kit (024 - 003)
846-024-003
TGGE Starter Kits for 25 gels
including 1 glass plate with 1 slot (50 μl) for perpendicular TGGE (024 - 023),1 glass plate 8 slots (5 μl) for parallel TGGE (024 - 022), 1 glass plate 12 slots (3 μl) for parallel TGGE (024 - 025),
3 cover plates (024 - 021), 4 reusable buffer wicks (024 - 016), 25 Polybond films (024 - 030),
100 ml sample AcrylGlide™ (211 -319), 3 plastic clamps (024 - 007)
Other countries
846-024-090
TGGE system, 230/115 V

Electrophoresis unit with high precision gradient block, 
2 buffer chambers for variable positioning, controller with integrated power supply, starter kit (024 - 093)
846-024-093
TGGE Starter Kits for 25 gels
846-024-022
TGGE glass plate, 8 slots (5 µl)
846-024-023
TGGE glass plate, 1 slot (50 µl)
846-024-024
TGGE glass plate, 1 diagonal slot (75 µl)
846-024-025
TGGE glass plate, 12 slots (3 µl)
846-024-026
TGGE glass plate, 18 slots (1 – 2 µl)
846-024-027
TGGE glass plate, with 0.5 mm spacer, no slots
846-024-021
TGGE bonding plate, without spacers
846-024-015
TGGE buffer wicks, 7 cm x 7 cm, 100/pkg
846-024-030
TGGE PolyBond film, 8.8 cm x 8.8 cm, 25/pkg
846-024-034
TGGE PolyBond film, 8.8 cm x 8.8 cm, 100/pkg
846-024-031
TGGE cover plate + 10 hydrophobic cover films
846-024-032
TGGE hydrophobic cover film, 7 cm x 6 cm, 25/pkg
846-024-035
TGGE hydrophobic cover films, 100/pkg
846-024-121
TGGE self-adhesive slotformers (10 x multi-well, 
9 x long-well)
846-024-028
TGGE casting stand for 5 gels
Germany
846-024-200
TGGE MAXI System, 230/115 V

Electrophoresis unit with high precision gradient block, 
2 buffer chambers for variable positioning, controller, power supply, manual, MAXI starter kit (024 - 204)
846-024-204
TGGE MAXI Starter Kit for 25 gels
Other countries
846-024-290
TGGE MAXI System, 230/115 V

Electrophoresis unit with high precision gradient block, 
2 buffer chambers for variable positioning, controller, power supply, manual, MAXI starter kit (024 - 294)
846-024-294
TGGE MAXI Starter Kit for 25 gels
846-024-221
TGGE MAXI glass plate, 
without spacer 23.5 cm x 23.5 cm
846-024-227
TGGE MAXI glass plate, with spacer, no slot former
846-024-228
TGGE MAXI glass plate perpendicular, 
spacer (1 mm) and 1 slot (75 µl)
846-024-229
TGGE MAXI glass plate parallel, spacer (1 mm) and 32 slots (5 µl)
846-024-230
TGGE MAXI silicone sealing for gel casting, 1 mm
846-024-232
TGGE MAXI gel cover film, 25/pkg
846-024-234
TGGE MAXI Polybond film, 25/pkg
846-024-235
TGGE MAXI Polybond film, 100/pkg
846-024-222
TGGE MAXI self-adhesive slotforming units for parallel gels (8 strips with 28 x 5 µl each and 
9 x 200 µl)
846-024-217
TGGE MAXI buffer wicks re-usable, 4 pcs.
846-024-223
TGGE MAXI Applicator strip, silicone, 34 slots for 
8 µl (for use with 024 - 227)

[/kythuat]

[mota]
Mọi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:
 Công Ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO
  Địa chỉ:      76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại:
(08) 66 870 870 | Fax: (08) 66 870 870
  Hotline:     
0948 870 870
  Email:        techno@technovn.com
                      technovina@gmail.com
  Web:           www.technovn.com
Hệ thống website liên kết:
1.      Thiết bị thí nghiệm:
2.      Thiết bị môi trường:
3.      Sinh học phân tử:
4.      Thiết bị đo lường:
5.      Thiết bị công nghiệp – Thiết bị nông nghiệp:
6.      Vật tư tiêu hao – Testkit nhanh:
7.      Hóa chất thí nghiệm:
8.      Tủ an toàn – Nội thất thí nghiệm:

[/mota]
[hinhanh]

[/hinhanh]