quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Dòng: Compact Multi-Wide
Hãng sản xuất: Analtyik Jena – Đức
Xuất xứ: Đức
Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/agarose-gel-electrophoresis/prod/compact-multi-wide.html[/tomtat][kythuat]

1.      Tính năng kỹ thuật:
-          UV transparent gel trays
-          Models for analytical and high-throughput applications
-          Four multichannel pipet compatible combs per tray size
-          All-in-one casting systems fits for all four gel sizes
2.      Thông số kỹ thuật:
Model
Gel size (BxL)
Max. sample number
Compact Multi-Wide
15.0 cm x 7.0 cm
64 with 2 combs

15.0 cm × 10.0 cm
96 with 3 combs

15.0 cm × 15.0 cm
160 with 5 combs

15.0 cm × 18.0 cm
192 with 6 combs

3.      Thông tin đặt hàng:
Order number
Description

Order Information Compact Multi-Wide
846-025-500   
Compact Multi-Wide: Chamber with safety lid (W x D x H, cm = 29.5 cm x 21.0 cm x 8.5 cm), without accessories
846-025-501
Compact Multi-Wide: Chamber with safety lid (W x D x H, cm = 29.5 cm x 21.0 cm x 8.5 cm), UV transparent tray for gel size 15.0 cm x 7.0 cm, 2 combs (16 wells, 1.0 mm thick)
846-025-591
Compact Multi-Wide, 1 gel tray 15.0 cm x 7.0 cm, 2 combs (16 wells, 1.0 mm thick) + gel casting system Multi-Wide
(see 025-501 + 025-510)
846-025-502
Compact Multi-Wide: Chamber with safety lid (W x D x H, cm = 29.5 cm x 21.0 cm x 8.5 cm), 
UV transparent tray for gel size 15.0 cm x 10.0 cm, 2 combs (16 wells, 1.0 mm thick)
846-025-592
Compact Multi-Wide, Compact Multi-Wide, 1 gel tray 15.0 cm x 10.0 cm, 2 combs (16 wells, 1.0 mm thick) 
+ gel casting system Multi-Wide
(see 025-502 + 025-510)
846-025-503
Compact Multi-Wide: Chamber with safety lid (W x D x H, cm = 29.5 cm x 21.0 cm x 8.5 cm), UV transparent tray for gel size 15.0 cm x 15.0 cm, 2 combs (16 wells, 1.0 mm thick)
846-025-593
Compact Multi-Wide, 1 gel tray 15.0 cm x 15.0 cm, 2 combs (16 wells, 1.0 mm thick) + gel casting system Multi-Wide(see 025-503 + 025-510)
846-025-504
Compact Multi-Wide: Compact Multi-Wide: Chamber with safety lid (W x D x H, cm = 29.5 cm x 21.0 cm x 8.5 cm), UV transparent tray for gel size 15.0 cm x 18.0 cm, 2 combs 
(16 wells, 1.0 mm thick)
846-025-594
Compact Multi-Wide, 1 gel tray 15.0 cm x 18.0 cm, 2 combs (16 wells, 1.0 mm thick) + gel casting system Multi-Wide(see 025-504 + 025-510)
846-025-509
Compact Multi-Wide: Compact Multi-Wide: Chamber with safety lid (W x D x H, cm = 29.5 cm x 21.0 cm x 8.5 cm), 4 UV transparent trays for gel size: 15 cm x 7.0 cm / 10.0 cm / 15.0 cm and 18.0 cm, 2 combs (16 wells, 1.0 mm thick)
846-025-599
Compact Multi-Wide:  4 gel trays 15.0 cm x 7.0cm / 10.0 cm/ 15.0 cm and 18.0 
2 combs (16 wells, 1.0 mm thick)
+ gel casting system Multi-Wide
(see 025-509 + 025-510)

846-025-510
Gel-Gießsystem Multi-Wide: all-in-one casting chamber for all Multi-Wide 
gel tray sizes: 15 cm x 7.0 cm / 10.0 cm / 15.0 cm and 
18.0 cm

Order number
Description

Accessories for Compact Multi-Wide

Combs, 1.0 mm thick
846-025-537
Preparative comb: 1 well (528 µl) plus 2 marker wells 
(16 µl/well)
846-025-538
Preparative comb: 2 well (261 µl) plus 2 marker wells 
(16 µl/well)
846-025-539
Preparative comb: 4 well (127 µl) plus 2 marker wells 
(16 µl/well)
846-025-531
14 wells, 36 µl/well
846-025-532
16 wells, 30 µl/well, multichannel pipet compatible, 9 mm spacing
846-025-533
22 wells, 20 µl/well
846-025-534
26 wells, 16 µl/well
846-025-535
32 wells, 12 µl/well, multichannel pipet compatible, 
4.5 mm spacing
Combs, 1.5 mm thick

Combs, 1.5 mm thick
846-025-547
Preparative comb: 1 well (793 µl) plus 2 marker wells 
(24 µl/well)
846-025-548
Preparative comb: 2 well (392 µl) plus 2 marker wells 
(24 µl/well)
846-025-549
Preparative comb: 4 well (191 µl) plus 2 marker wells 
(24 µl/well)
846-025-541
14 wells, 55 µl/well
846-025-542
16 wells, 46 µl/well, multichannel pipet compatible, 
9 mm spacing
846-025-543
22 wells, 30 µl/well
846-025-544
26 wells, 24 µl/well
846-025-545
32 wells, 18 µl/well, multichannel pipet compatible, 
4.5 mm spacing

Gel trays
846-025-521
Gel tray for 15.0 cm x 7.0 cm gel size, UV transparent, 
2 comb positions with 2.9 cm distance 
846-025-522
Gel tray for 15.0 cm x 10.0 cm gel size, UV transparent, 
2 comb positions with 4.4 cm distance, 3 comb positions with 2.9 cm distance
846-025-523
Gel tray for 15.0 cm x 15.0 cm gel size, UV transparent, 
2 comb positions with 6.9 cm distance, 3 comb positions with 4.6 cm distance, 5 comb positions with 2.7 cm distance
846-025-524
Gel tray for 15.0 cm x 18.0 cm gel size, UV transparent, 2 comb positions with 8.4 cm distance, 3 comb positions with 5.6 cm distance, 6 comb positions with 2.8 cm distance
846-025-528
Movable casting dam set, 2 casting dams to convert the all-in-one casting system for 
Multi-Wide into a multi-casting system for the shorter gel trays
846-025-550
Casting/Levelling Tray, 20 x 30 cm
·         Well capacity refers for 5 mm thick gels.


Tải Brochure: https://www.analytik-jena.de/fileadmin/content/import/imported_dam/14-10-15_Compact_Flyer_2014_single_pages_WEB_geschuetzt.pdf

[/kythuat]

[mota]


Mọi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:
 Công Ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO
  Địa chỉ:      76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại:
(08) 66 870 870 | Fax: (08) 66 870 870
  Hotline:     
0948 870 870
  Email:        techno@technovn.com
                      technovina@gmail.com
  Web:           www.technovn.com
Hệ thống website liên kết:
1.      Thiết bị thí nghiệm:
2.      Thiết bị môi trường:
3.      Sinh học phân tử:
4.      Thiết bị đo lường:
5.      Thiết bị công nghiệp – Thiết bị nông nghiệp:
6.      Vật tư tiêu hao – Testkit nhanh:
7.      Hóa chất thí nghiệm:
8.      Tủ an toàn – Nội thất thí nghiệm:

[/mota]
[hinhanh]

[/hinhanh]