quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]    [/giaban]
[tomtat]

Dòng: Horizon® Family
Hãng sản xuất: Analtyik Jena – Đức
Xuất xứ: Đức
Tham khảo tại: https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/agarose-gel-electrophoresis/prod/horizon-family.html[/tomtat][kythuat]

1.      Tính năng kỹ thuật:
-          Easy-to-use compact design
-          Variety of preparative, analytical and multichannel pipet compatible combs
-          Buffer circulation ports
-          Blot transfer systems
2.      Thông số kỹ thuật:
Model
Gel size (W × L)
Max. sample number
Horizon® 58
5,7 × 8,3 cm
28 with 2 combs
Horizon® 11·14
11,0 × 14,0 cm
48 with 2 combs
Horizon® 20·25
20,0 cm × 25,0 cm
84 with 2 combs
3.      Thông tin đặt hàng:
Order number
Item

Order Information Horizon® 58
846-41060039
Horizon® 58: Chamber (W x D x H, cm = 15.2 x 24.0 x 7.0), power cords, safety interlock lid, heat resistant gel tray 5.7 cm x 8.3 cm with 3 visualisation strips, 
2 aluminium gel casting dams, 1 comb (8 wells, 
0.8 mm thick), 1 comb (14 wells, 0.8 mm thick), removable buffer tray
846-21065040
Horizon® 58 Gel Casting System: Stand-alone moulded casting tray (W x D x H = 10 x 20.4 x 4.5 cm), 
1 removable gel tray with 3 visualisation strips, 
2 gel casting dams (Combs are sold separately.)

Order Information Horizon® 11·14
846-11068020
Horizon® 11·14: Chamber (W x D x H, cm = 21.5 x 31.5 x 10.5), power cords, safety interlock lid, 
UV-transparent gel tray 11 cm x 14 cm, 2 aluminium gel casting dams, 1 comb (1 wells, 1 mm thick), buffer recirculation option, adjustable levelling feet, bull’s-eye level
846-11068046
Horizon® 11·14 Gel Casting System for 11 cm x 14 cm gels: stand-alone moulded casting tray (W x D x H = 17.0 x 32.0 x 6.5 cm), 1 UV-transparent gel tray, aluminium gel casting dams, adjustable levelling feet (Combs are sold separately.)

Order Information Horizon® 20·25
846-21069026
Horizon® 20·25: Chamber (W x D x H, cm = 32.0 x 42.5 x 12.0), power cords, safety interlock lid, 
UV-transparent gel tray 20 cm x 25 cm, 2 aluminium gel casting dams, 1 x 20 wells comb (1 mm thick), buffer recirculation option, adjustable levelling feet, bull’s-eye level
846-21069067
Horizon® 20·25 Gel Casting System for 20 cm x 25 cm gels: Stand-alone moulded casting tray (W x D x H = 27.3 x 37.0 x 7.5 cm), 1 UV-transparent gel tray, 2 aluminium gel casting dams, adjustable levelling feet (Combs are sold separately.)

Order number
Item

Horizon® 58: Accessories and spare parts
Combs, 0.8 mm thick
846-21065073
Comb 8 wells, 15 µl/well
846-21065115
Comb 14 wells, 7 µl/well

Combs, 1.5 mm thick
846-21065131
Preparative comb: 1 well plus 2 wells for marker lanes, 250 µl per preparative slot
846-21065107
Comb 5 wells, 50 µl/well
846-21065081
Comb 8 wells, 25 µl/well
846-11951142
Comb 12 wells, 15 µl/well, multichannel pipet compatible, 4.5 mm spacing
846-21065123
Comb 14 wells, 13 µl/well

Gel trays + dams
846-21065164
Gel tray H58/Sunrise 58, 5.7 cm x 8.3 cm with 
3 visualisation strips
846-21065065
Aluminium Gel Casting Dams without gaskets (pair)
846-41060054
Aluminium Gel Casting Dams with gaskets (pair)

Spare parts
846-11099025
Power Cords (pair)
846-21059027
Electrode Replacement H58 (1 electrode/pkg)
846-21065024
Removable buffer tray incl. mounted electrodes
846-11950011
Reed Switch Replacement (Reed Switch only)
846-21065156
Reed Switch Hardware Replacement Kit (includes 
2 O-rings, 2 red cap nuts, 2 black cap nuts, 2 rubber washers, electrode boots, 2 hex nuts, 2 screws, 
2 banana plugs and 
2 lock washers)
846-21065214
Lid Replacement H58/Sunrise 58
846-21065149
Hinge Pins Replacement (2/pkg)

Horizon® 11·14: Accessories and spare parts
Combs, 1.0 mm thick
846-11951068
Comb 10 wells, 33 µl/well
846-11951175
Comb 12 wells, 30 µl/well, multichannel pipet compatible, 9 mm spacing
846-31081011
Comb 14 wells, 20 µl/well
846-11951076
Comb 20 wells, 16 µl/well

Combs, 2.0 mm thick
846-11951084
Comb 10 wells, 66 µl/well
846-31081029
Comb 14 wells, 40 µl/well
846-11951092
Comb 20 wells, 32 µl/well
846-11951159
Comb 24 wells, 22 µl/well, multichannel pipet compatible, 4.5 mm spacing

Gel trays + dams
846-11084019
UV-transparent gel tray H11·14/H5, 11 cm x 14 cm
846-11068053
Aluminium Gel Casting Dams without gaskets (pair)

Spare parts
846-11099025
Power Cords (pair)
846-11068061
Electrode Replacement H11·14 (1 electrode/pkg)
846-11980059
Electrode Hardware Repair Kit (includes 2 rubber washers, 2 hex nuts, 2 electrode boots, 
1 red cap nut, 
1 black cap nut, 2 banana plugs, and 2 lock washers)
846-11964130
Levelling Foot Replacement (2/pkg)
846-11940012
Quick Connect Fitting Replacement (2/pkg)
846-11962026
Quick Connect Port Replacement (2/pkg)
846-11962040
Lid Replacement H11·14
846-21065149
Hinge Pins Replacement (2/pkg)

Horizon® 20·25: Accessories and spare parts
Combs, 1.0 mm thick
846-11953064
Comb 12 wells, 54 µl/well
846-11953072
Comb 15 wells, 40 µl/well
846-41007014
Comb 20 wells, 27 µl/well
846-11951183
Comb 21 wells, 30 µl/well, multichannel pipet compatible, 9 mm spacing
846-11951043
Comb 30 wells, 20 µl/well
846-11951191
Comb 42 wells, 11 µl/well, multichannel pipet compatible, 4.5 mm spacing

Combs, 2.0 mm thick
846-41007022
Comb 20 wells, 54 µl/well
846-11951019
Comb 30 wells, 40 µl/well
846-11951167
Comb 42 wells, 22 µl/well, multichannel pipet compatible, 4.5 mm spacing

Combs, 3.0 mm thick
846-61010021
Preparative comb: 1 well plus 2 wells for marker lanes, 2100 µl per preparative slot
846-41007030
Comb 20 wells, 81 µl/well
846-11951050
Comb 30 wells, 60 µl/well

Gel trays + dams
846-31006026
UV-transparent Gel Tray H20·25/H4, 20 cm x 25 cm
846-21069059
Aluminium Gel Casting Dams without gaskets (pair)

Spare parts
846-11099025
Power Cords (pair)
846-21069042
Electrode Replacement H20·25 (1 electrode/pkg)
846-11980059
Electrode Hardware Repair Kit (includes 2 rubber washers, 2 hex nuts, 2 electrode boots, 1 red cap nut, 1 black cap nut, 2 banana plugs, and 2 lock washers)
846-11964130
Levelling Foot Replacement (2/pkg)
846-11940012
Quick Connect Fitting Replacement (2/pkg)
846-11962026
Quick Connect Port Replacement (2/pkg)
846-11962032
Lid Replacement H20·25
846-21065149
Hinge Pins Replacement (2/pkg)[/kythuat]

[mota]


Mọi yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:
 Công Ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO
  Địa chỉ:      76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại:
(08) 66 870 870 | Fax: (08) 66 870 870
  Hotline:     
0948 870 870
  Email:        techno@technovn.com
                      technovina@gmail.com
  Web:           www.technovn.com
Hệ thống website liên kết:
1.      Thiết bị thí nghiệm:
2.      Thiết bị môi trường:
3.      Sinh học phân tử:
4.      Thiết bị đo lường:
5.      Thiết bị công nghiệp – Thiết bị nông nghiệp:
6.      Vật tư tiêu hao – Testkit nhanh:
7.      Hóa chất thí nghiệm:
8.      Tủ an toàn – Nội thất thí nghiệm:

[/mota]
[hinhanh]

[/hinhanh]